تبلیغات


به تیمت امتیاز بده دریافت کد

برنامه نویسان کوثر - تاریخچه مسیحیت
پیدایش مسیحیت , تاریخچه مسیحیت , پطرس , پولوس , حضرت عیسی , کاتولیک , ارتدوکس , پروتستان , کلیسا

تاریخچه مسیحیت

از همان آغاز عصر گسترش مسیحیت، در رهبری جهان
 مسیحیت، اختلاف بروز کرد چرا که در دورة گسترش مسیحیت
دو شخصیت عمدة مسیحیت یعنی پطرس و پولس نقش آفرینی
 می کردند. فلذا از همان آغاز جهان مسیحیت دارای دو رهبر بود.
عده ای طرف دار پطرس بودند و عده ای دیگر طرف دار پولس،
هر کدام از آنها عقاید و افکار جداگانه ای داشتند. یکی عیسی را
 بشرمی دانست و دیگری خدا. این وضع به همین منوال بود و در
 پرتو این دو دستگی، شاخه های دیگری با رهبران مستقل از
 آنها منشعب شدند. به عنوان مثال می توان به مذاهبی
 چون:نسطوریه: که رهبر آنها شخصی به نام نسطور بود.
 یعقوبیه: که رهبر آنها همان طور که ادعا می کردند شخصی به
 نام یعقوب برادر حضرت عیسی بود. و مذاهب دیگری چون
الیانیه و الیلیارسیه و مقدانوسیه و سبالیوسیه و نوئتوسیه و
 بولسیه اشاره کرد. این اختلافات و چند دستگی ها در میان
 دنیای مسیحیت وجود داشت تا اینکه در قرن چهارم میلادی
 کنستانتین، امپراطور روم به کیش مسیحیت در آمد، او ایمان
 خودش را در میان ملت اعلام کرد و دین مسیحیت را دین
رسمی کشور اعلام نمود. این کار او باعث شد که در دنیای
 مسیحیت وحدتی ایجاد شود و جهان مسیحیت دارای یک رهبری
 واحد که همان رئیس کلیسای روم بود، شود. اما چون اساس
 دین مسیحیت یعنی پایه هایی که این دین روی آن استوار شده
بود غیرمعقول بود از همان اوایل انتشار دعوت نصرانیت و روی
 آوردن محصلین به ابحاث دینی در مدارس روم و اسکندریه و
سایر مدارس مسیحیت، درگیری و مشاجره در میان علمای نصارا
 رخ داد. فلذا کلیسا روز به روز مراقبت خود را در جلوگیری از این
 درگیری ها و حفظ وحدت کلمه، بیشتر نمود و مجمعی تشکیل
 داد که هر وقت از ناحیة، بُطْریق و یا اسقفی حرف تازه و
ناسازگاری پیدا شد و در آن مجمع آن بُطْریق یا اسقف قانع نشد
 با چماق تکفیر و تبعید و حتی قتل او را سر جای خود بنشانند.
 در نتیجه کلیسای روم توانست با تفتیش عقاید سیطرة روز
افزون خودش بر سایردول اروپایی چون فرانسه و انگلیس و...
گسترش داده و آنها را به سوی نصرانیت جلب کند. به همین
خاطر در سال 590 میلادی کلیسای روم رهبری و سیاست
مطلقه بر همة عالم مسیحیت را به دست آورد. اما این رهبری
 واحد دردنیای مسیحیت دیری نپایید، چرا که چیزی نگذشت که
 امپراطوری روم به دو امپراطوری شرقی و غربی تقسیم شد و
 همین امر منجر به بروز و ظهور دو رهبری در دنیای مسیحیت
 گردید، یکی رهبری کلیسای قسطنطنیه (استانبول) و دیگری
رهبری کلیسای روم، که به پیروان کلیسای قسطنطنیه
ارتودکس و به پیروان کلیسای روم کاتولیک می گویند. در نتیجة
 این شکاف بزرگ در دنیای مسیحیت، مسیحیان دارای دو رهبری
 جداگانه شدند، وضع به همین صورت سپری شد تا اینکه در قرن
 16 میلادی در نتیجة سخت گیریها و دیکتاتوریها و دخالتهای
بیجای کلیسای روم غربی (کاتولیکها) مردم از کلیسا زده شدند و
 عده ای از متدینین به انجیل، علیه کلیسا شورش کردند و
خواستار آزادی شدند و در آخر نه تنها از پیروی رؤسای کلیسا و
پاپ ها سر باز زدند بلکه در تعالیم انجیلی به کلی از اطاعت
کلیسای روم سر باز زده اعتنایی به دستورات صادره از آن نکردند
 که به این دسته پروتستان گویند. این دومین شکاف عمده ای
بود که در جهان مسیحیت ایجاد شد که حاصل آن تقسیم شدن
مسیحیان جهان به سه دستة بزرگ یعنی ارتودوکس، کاتولیک و
 پروتستان بود و هر کدام از آنها دارای رهبری جداگانه ای شدند.
 اما غیر معقول بودن پایه های دین مسیحیت نگذاشت که کار به
همین جا ختم شود، چرا که در قرون 19 و 20 میلادی هر کدام از
مذاهب سه گانة مسیحیت (ارتودوکس، کاتولیک، پروتستان) به
شاخه های فرعی دیگری تقسیم شدند تا جایی که در پایان قرن
 19 و آغاز قرن 20 میلادی مسیحیان ارتودوکس در هر منطقه،
کلیسای مستقلی را با رهبری مستقل ایجاد کردند که تقریباً
تعداد آنها به 15 رسیده است.و از کاتولیکها شاخه هایی چون
 الکاتاد و مورمونها جدا شدند که هر کدام از آنها دارای رهبری
جداگانه با اعتقادات جداگانه می باشند. و از پروتستانها نیز شاخه
 های فراوانی با نامهای گوناگون منشعب شدند که از آنها می
توان به لوتریه، جیش الخلاص، میتودیه، عنصریه، شهودیهوه
اشاره کرد. همان طور که مشاهده می کنید مسیحیان به خاطر
فرار از اعتقادات غیرمعقول و نیز به خاطر آزاد شدن از قوانین
 سخت گیرانة کلیسای روم در هر منطقه ای کلیسای مستقلی
 را تأسیس کرده اند که دارای رهبر مستقلی می باشد. فلذا
می توان زمان پیدایش رهبران مسیحیت را به چهار دوره تقسیم
کرد.
الف. عصر گسترش مسیحیت (30 تا 64) که منجر به پیدایش دو
 گروه، طرف داران پطرس و طرفداران پولس شد.
 
ب. قرون حدود قرن 5 و 6 میلادی که منجر به پیدایش دو مذهب
 کاتولیک و ارتدوکس شد.
ج. ابتدای بروز نهضت اصلاح دینی (حدود قرن 16 میلادی) که
 منجر به منشعب شدن پروتستانها از کاتولیکها شد.
د. اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 میلادی که منجر به انشعابا
ت فراوان در هر یک از سه مذهب اصلی مسیحیان یعنی
 ارتودوکسها، کاتولیکها و پروتستانها شد.
فلذا می توان ادعا کرد که در عصر حاضر هر کلیسایی، دارای
 حکومتی جداگانه است، زیرا هر کدام دارای رهبر و اسقف
 مستقل با اعتقادات خاص خودش می باشد.
 
منابع برای مطالعة بیشتر:
1. الموجز فی الادیان و المذاهب المعاصرة.
2. درآمدی به مسیحیت.
3. تفسیر المیزان، ذیل آیات 80-79، سورة آل عمران (ج 3).
علی ـ علیه‎ السلام ـ می فرماید:
آفت علماء دوست داشتن ریاست است.
نیازمندیهای رسا برنامه نویس نرم افزار اقتصاد خانواده نرم افزار کنترل ساعات بازی رایانه ای نرم افزار مدیریت اینترنت و درایوها
برنامه نویس

نظر سنجی در باره وحدت شیعه و سنی

وحدت شیعه و سنی نظرتان راجع به وحدت شیعه و سنی را در کادر زیر درج نمائید
به تیمت امتیاز بده دریافت کد
به تیمت امتیاز بده دریافت کد